Prof Dr. Daw Khin Ommar Khine

မျက်ခွံ၊ မျက်ရည်လမ်းကြောင်းနှင့် မျက်တွင်းအိမ်ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်အထူးကု သမားတော်ကြီး

Prof Dr. Daw Khin Ommar Khine

M.B.,B.S, M.Med.Sc, F.R.C.S, Dr.Med.Sc (Ophth), Dip.Med.Edu, Fellowship in Oculoplastic Surgery (Israel)

Related Doctors

More Doctors >

We are here for you

Book Appointment

Medical Care Operator

09448282821